Print this page

Rekonstrukcija dojke

Rekonstrukcija dojke


REKONSTRUKCIJA DOJKE NE UTIČE NA TOK I PROGNOZU BOLESTI I NE OMETA PRAĆENJE

Primarna rekonstrukcija

Se preporučuje pacijentkinjama koje su u ranom stadijumu tumora dojke. Prednost ove intervencije je u tome što se u istom aktu odstrani tumor i odmah radi rekonstrukcija dojke. Na taj način, žena nema osećaj da je izgubila dojku, strah od bolesti je manje izražen a samo lečenje lakše prihvata. Naravno, u momentu kad žena sazna da ima tumor, dominantna osećanja su strah, zebnja i neizvesnost. Tada žena treba da ima dovoljno snage i dovoljno koncentracije da se informiše o mogućnostima za rekonstrukciju dojke. U tim teškim trenutcima, najpreciznije informacije o rekonstrukciji, svaka žena može dobiti od hirurga plastičara. Primarna rekonstrukcija  ima značajan uticaj na kvalitet  života. Popravlja psihosocijalni status pacijentkinje, osećaj ženstvenosti i njen odnos prema partneru.

Postoji nekoliko modaliteta za primarnu rekonstrukciju dojke. Koji način je najpodesniji zavisi od  prirode tumora, telesne konstitucije, kvaliteta kože kao i izgleda druge dojke. Najčešće se ugrađuje silikonski implant ispod velikog grudnog mišića. Nekada je potrebna i korekcija druge dojke kako bi se postigla simetrija.

Preporuka: I onda kad je najteže, kad saznate da bolujete od karcinoma, ne klonite duhom, ne gubite nadu i razmišljajte o istovremenoj rekonstrukciji dojke.

Preventivno uklanjanje obe dojke  

Podatak da u porodici neko po ženskoj liniji boluje od karcinoma dojke i pozitivan BRCA test, ukazuju da je žena kandidat za preventivno uklanjanje dojke. BRCA test se jednostavno izvodi, potrebno je samo izvaditi krv u laboratoriji koja se bavi genetskim testovima. To u Beogradu radi laboratorija Konzilijum. Prema naučnim istraživnjima, osobe sa pozitivnim BRCA testom, u 50-90% slučajeva obolevaju od karcinoma. Ukoliko se na vreme isplanira i uradi preventivna operacija, tada i rekonstrukcija dojke ima lepe rezultate.
 
Preporuka: Ako imate povećan rizik (karcinom u porodici), ako imate mogućnosti - uradite BRCA test.

Sekundarna rekonstrukcija dojke

Ova operacija se sprovodi kod žena kojima je odstranjena dojka, koje su završile onkološko lečenje i nemaju progresiju bolesti. Dojka se pravi od sopstvenog tkiva. Najpoznatiji je upotreba širokog leđnog mišića ili pravog trbušnog mišića. U zavisnosti od telesne konstitucije, kvaliteta kože i izgleda druge dojke, pacijentkinji se preporučuje jedna od metoda sa ili bez silikonskog implanta.

Preporuka: Iako je prošlo dosta godina, iako vam je dosta operacija i terapije, iako mislite da ste se privikli da nemate dojku – ne odustajte, ne odbacujte svoju šansu da opet imate dojku. Odlučite se za sekundarnu rekonstrukciju.

Vidi primer

Slike pacijenata Pre / Posle operacije, možete pogledati ovde


ZAKAŽITE PREGLED +381 (0)11 2432 762           PITAJTE NAŠE DOKTORE