COVID 19 - VAŽNO!
Za operacije u opštoj anesteziji ili analgosedaciji, kao i za operacije u lokalnoj anesteziji u predelu usne duplje ili nosa - neophodna je jedna od potvrda:
1. Revakcinaciji na Covid 19 stara najmanje 15 dana ili 2. Analiza antitela IgM klase ne strarija od 72 sata ili 3. PSR test na Covid 19  ne strarija od 72 sata.

Akutne rane

Jednostavna rana

Jednostavne rane: postoji samo prekid kože. Nakon čišćenja i ispiranja, rana se ušije u lokalnoj anesteziji i previje (slika 1)

Slozena rana

Složene rane: postoji oštećenje kože i drugih struktura (tetive,mišići,nervi,kosti). Ovakva rana zahteva čišćenje, ispiranje i ušivanje u uslovima opšte anestezije (slika 2)

Hronične rane

Sinus pilonidalis

Sinus pilonidalis - Rekonstrukcija režnjem, rana ne ostaje otvorena, trajno rešenje (slika 3,4,5)

Dekobitus

Dekubitus - Presađivanje kože (slika 6,7)

Dijabeticna rana

Dijabetična rana - Rekonstrukcija režnjem (slika 8,9)


ZAKAŽITE PREGLED +381 (0)11 2432 762           PITAJTE NAŠE DOKTORE       

Metoda je poznata dugi niz godina i predstavlja terapijski postupak kod veoma zahtevnih stanja i oboljenja. Prema podacima iz literature PRP (plasma rich platetelet) je deo krvi koji sadrži aktivirane trombocite u plazmi.

Faktori rasta u lecenju rana


Čudotvorna “čupava telašca”

Broj trombocita u krvi čoveka iznosi oko 200 x10 na 9/L. Centrifugiranjem krvi, potom i plazme koja je bogata trombocitima, povećava se koncentracija trombocita na četiri do sedam puta tako da se na kraju postupka u jednom mikrolitru krvi / plazme, nalazi 1,7 miliona trombocita. Centrifugiranjem krvi pobuđuju se trombociti, pa od trombocita koji izgledaju kao diskoidne pločice,  postaju "čupava" telašca. Tako aktivirani "čupavi" trombociti, oslobađaju iz alfa granula faktore rasta. Koncentracije faktora rasta su povećane od 420 % do 780% u odnosu na koncentracije koje su uobičajene u krvi.  PRP metodom  koncentrovane faktore rasta unosimo u kožu i oni pokazuju izuzetne efekte na zarastanje. Normalnom cirkulacijom koja postoji u koži, nije moguće dopremiti visoke koncentracije faktora rasta kao što je to moguće ubrizgavanjem plazme iglicom. Inače, faktori rasta imaju višestruku ulogu u održavanju homeostaze u organizmu. Jedna od uloga je da prenesu signale na lokalne ćelije mezenhima i epitela, pokrenu ih na migraciju, na deobu i na povećanu produkciju kolagena i matriksa.

Kad rana ne zarasta

Posebno je značajna primena kod pacijenata koji imaju otvorenu ranu u predelu grudne kosti, koja ponekad zaostane kao komplikacija posle operacije srca (by pass). Kod tih pacijenata postojanje otvorene rane, predstavlja stalnu opasnost od teške infekcije. Istraživanjima je dokazano da upotreba  PRP-ia značajno ubrzava zarastanje hroničnih rana i poboljšava prognozu bolesti. Kao terapija u hirurgiji koristi se još od 1972 godine. Problem koji postoji kod operisanih bolesnika je to što  je za spravljanje tkivnih atheziva potrebno najmanje 500 ml krvi koja se po pravilu ne može uzeti od već operisanog bolesnika. Zbog toga se za ovu svrhu koristi krv dobrovoljnih davalaca.


ZAKAŽITE PREGLED +381 (0)11 2432 762           PITAJTE NAŠE DOKTORE       

Postoji veliki broj klasičnih preparata za tretman rana.To su rastvori za toaletu rane: Fiziološki rastvor, Rivanol, Povidon pena, Borna kiselina, Oktenisept, Kalijum permanganat i drugi. Za previjanje rana veoma dugo se koriste gaza i zavoj. U današnje vreme se smatraju zastarelim jer se lepe za ranu što izaziva bol, brzo upijaju tečnost iz rane i često je potrebno staviti više slojeva gaze kako bi rana bila zaštićena od prodora bakterija iz okoline.Tako zavoj postaje glomazan a za pacijenta nekonforan.

Savremene obloge za rane
Savremeni materijali za previjanje rana su tanki, konforni štite ranu od prodora bakterija, obezbeđuju ujednačenu vlažnost, temperaturu, odgovoarajuću pH vrednost. Sastoje se od neathezivnih materijala koji dobro upijaju sekret iz rane, ne dozvoljavaju njegovo izlivanje u okolinu, čine dobru barijeru između rane i okoline a pri tom propuštaju gasove/kiseonik/. Sve to je važno jer veliki broj bakterija opstaje u uslovima bez kiseonika a zavoj koji je vlažan, natopljen sekretom predstavlja izvor infekcije za okolinu pacijenta a takođe može olakšati prodor bakterija iz okoline - na ranu.

Obloge za rane se mogu koristiti kod svih vrsta rana ali je najčešća i najdelotvornija primena kod hroničnih rana. Zarastanje rane uz ove obloge je brže, jednostavnije i za pacijeta i za medicinsko osoblje. Iako je početna cena relativno visoka, previjanje savremenim oblogama smanjuje ukupne troškove lečenja. Stalno održavanje vlažnosti rane je neophodan uslov za zarastanje. Svi fizički i hemijski procesi u rani se odvijaju uz pomoć enzima koji su aktivni samo u vlažnoj sredini.

To se odnosi prvenstveno za aktivnost proteaza, koje su izuzetno aktivne u drugoj – inflamatornoj fazi zarastanja, u kojoj dominira čišćenje rane. Takođe i faktori rasta, koji se u rani pojavljuju odmah posle povrede, ne mogu delovati u suvoj sredini. Pored vlažnosti u rani mora uvek biti ujednačena temperatura, jer kada se rana ohladi, usporavaju se procesi i faze zarastanja rane (aktivnost enzima se prekida, prestaje mitoza fibroblasta, zaustavlja se angioneogeneza …). Takođe i regulacija acidobazne ravnoteže u rani je veoma značajna za normalni tok zarastanja.

Čišćenje rane

Čišćenje same rane i njene okoline pri zameni obloga je uvijek potrebno, jer se time odstranjuje deo eksudata i nekroze iz rane, a koje nisu bile upijene oblogom. Postoji uverenje da se rana najbolje čisti hidrogen ili nekim  agresivnim antisepticima, ili pak, rastvorima za čišćenje u koje su dodati i antibiotici. Poznato je da je hidrogen toksičan za fibroblaste, a takođe i da su neki antiseptici izuzetno toksični za mlade ćelije u rani. Ni antibiotici ne mogu lokalno ispoljiti antibaktericidnu aktivnost, već naprotiv mogu djelovati samo toksično ili uzrokovati rezistenciju bakterija na te antibiotike. Zato, antibiotici ukoliko su potrebni, primenjuju se samo sistemski.

Kako treba ranu čistiti u toku previjanja? Preporučuje se ispiranje rane i njene okoline pijaćom vodom što se najjednostavnije postiže kupanjem pacijenta.Takođe, rana se može oprati i fizološkim rastvorom koji je zagrejan. Po ispiranju rane potrebno je kožu u okolini osušiti i zaštiti odgovarajućom kremom ili mastima, koje štite kožu od maceracije i održavaju njenu elastičnost.

Izbor materijala za lečenje rana

Šta ćemo odabrati, zavisi od tipa rane i stepena oštećenja tkiva. Izbor svakako treba prepustiti hirurgu plastičaru koji se bavi ranama.Proizvođači su sledili zahteve stručnjaka i danas se na tržištu nalazi čitava paleta savremenih obloga za zarastanje i lečenje rana. Obloge su podeljene na primarne i sekundarne. Primarne su one koje su u neposrednom kontaktu s površinom rane, a sekundarne imaju ulogu držanja primarne obloge na pravom mjestu, a istovremeno štite površinu rane od uticaja spoljne sredine. Danas je sve više obloga koje imaju istovremeno ulogu primarne i sekundarne obloge. Primena ovih obloga je jednostavna, laka i brza i nisu potrebni dodatni zavojni materijali jer se lako pričvršćuje na površinu rane.

  1. Poliuretanski filmovi
  2. Hidrokoloidi
  3. Poliuretanska pena
  4. Hidrokapilarne obloge
  5. Hidrogel
  6. Alginati
  7. Neljepljive kontaktne mrežice
  8. Obloge s dodacima
  9. Obloge s mekanim silikonom
  10. Resorptivne terapeutske obloge

Adresa i Kontakt

== == == ==

Ordinacija ESTETIKA RAKIĆ - Ordinacija plastične hirurgije
Radno Vreme Radno vreme: od 12 do 20 časova
Google maps Ustanička ulica br. 10/2, Beograd, Srbija
Telefon Tel.: +381 11 2432 762 - zakazivanje pregleda (radnim danom posle 12h)
E-mail E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

== == == ==

Preporuka za smeštaj: Hoteli u blizini ordinacije