Nova knjiga dr Vesne Rakić, jun 2018.

Knjiga Ekspertiza naruženja

Rukopis monografije doktora medicinskih nauka dr Vesne Rakić, predstavlja kompleksno delo, originalno u svojoj nameri da posluži kao odličan vodič za procenu naruženosti, neminovne posledice fiziološkog procesa zarastanja kako jednostavnih tako i kompleksnih povreda, operacija i oboljenja. Monografija je motivisana činjenicom da je procena naruživanja podjednako veliki problem kliničkim lekarima, veštacima i pravnicima. Sudaranje subjektivnog osećaja sa objektivnom procenom stanja pacijenta je u medicini (a naročito  u hirurgiji) najteže usaglasiti a da se ne ogrešimo o pravila dobre kliničke prakse i naučna saznanja. Ova monografija pokušava da prenese lično iskustvo autora sa brižljivo prikupljenim usmenim i pismenim iskustvima drugih hirurga.

Prof. dr Zlata Janjić
Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
Upravnik Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju,
Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu


Monografija predstavlja uspješan spoj istorijsko-teorijske analize i prakse. Očigledno je da se radi o autoru sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom koja je svoje znanje i adekvatno teoretski nadogradila. Na taj način je omogućeno čitaocima bolje razumijevanje instituta naruženja i njegove procjene sa svih bitnih aspekata. Knjiga je odličan putokaz za procjenu naruženosti i zato je namijenjena specijalistima svih hirurških specijalnosti, sudskim vještacima, a isto tako i sudijama, advokatima i svima ostalima koji se sa tim susreću u svakodnevnom radu.

Prof. dr. sc. Duško Medić
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske
i redovni profesor Fakulteta pravnih nauka
Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka


Monografiju Ekspertiza naruženja/Beogradska skala naruženja saglasno njenoj sveobuhvatnosti i preciznosti, u budućnosti bi trebalo tretirati kao polaznu osnovu za ujednačavanje sudske prakse, odnosno za rešavanje jednog od najvažnijih problema sudskog pravosuđa nasalog nakon reforme pravosudja i faktičkog formiranja četiri pravosudna područja pod nadležnošću apelacionih sudova.

Zoran Đorđević
Sudija Višeg suda u Beogradu


GDE KUPITI? KNJIŽARA DATA MEDIKA
CENA KNJIGE IZNOSI 943 dinara

KONTAKT PODACI KNJIŽARE:
Dr Stanka Subotića 3a, 11000 Beograd
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.datastatus.rs


BESPLATAN POZIV 0800 300 033         TELEFON +381 11 3614 916     

Adresa i Kontakt

== == == ==

Ordinacija ESTETIKA RAKIĆ - Ordinacija plastične hirurgije
Radno Vreme Radno vreme: od 11 do 19 časova
Google maps Nova adresa: Bjelanovićeva 1 (drugi sprat), Beograd, Vračar, Srbija
Google maps Stara adresa: Ustanička 10/2, Beograd, Voždovac, Srbija
Telefon Tel.: +381 64 152 49 22 - zakazivanje pregleda (radnim danom posle 11h)
Telefon WhatsApp, Viber: +381 64 152 49 22
E-mail E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

== == == ==

Preporuka za smeštaj: Hoteli u blizini ordinacije