Prim. dr Vesna Rakić

Vesna RakicSpecijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije

Rođena 1965 u Beogradu, Medicinski fakultet završila u Beogradu kao i specijalizaciju iz oblasti Plastične i Rekonstruktivne hirurgije. Magistarsku tezu odbranila 2010 iz oblasti Neurohirurgije na temu: Bazocelularni karcinomi poglavine u Pt4 stadijumu.

U aprilu 2017 odbranila doktorsku tezu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorska teza je iz oblasti sudske medicine i glasi: Model sudsko-medicinske klasifikacije naruženja nastalih kao posledica operacija, povreda, oboljenja i lečenja. Član srpskog udruženja za plastičnu hirurgiju SRBPRAS kao i internacionalnog udruženja ISAPS.

U Kliničkom Centru Srbije radi od 2001 godine. Iz oblasti estetske hirurgije uradila veliki broj: operacije nosa, očnih kapaka, ušnih školjki, povećanje dojki, liposukcija i abdominoplastika. Uradila preko 5000 operacija tumora u lokalnoj anesteziji (BCC, SCC) i oko 1200 operacija u uslovima opšte anestezije iz oblasti rekonstrukcije dojke, operacije melanoma, pilonidalnog sinusa, kožnih ulkusa, ožiljaka i kontraktura i dekubitusa. Iz oblasti opekotina uradila veliki broj nekrektomija, tangencijalnih ekscizija, auto i homotransplantacija uz svakodnevno lečenje i monitoring najtežih bolesnika u intenzivnoj nezi odeljenja opekotina. U svojoj dugogodišnjoj praksi obavila oko 10 000 ambulantnih pregleda i oko 1000 dermoskopskih ispitivanja.

Dana 27.04.2021. godine izabrana je u zvanje PRIMARIJUSA, odlukom 153-07-868/2020-04 Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Odluku možete pogledati ovde

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

 • 2004. Stručno usavršavanje u Švajcarskoj iz oblasti opekotina, plastične rekonstruktivne hirurgije u Kliničkom Centru u Cirihu u trajanju od dva meseca,mentor Prof. Victor Meyer. Mesec dana usavršavanje na privatnoj klinici za estetsku hirurgiju uArau, mentor Dr Jurg Shifman i najvećoj klinici za estetsku hirurgiju Laclinic, Montreux, Dr Michel Pfulg.
 • 2007. Škola mikrohirugije, Mihail Jonac, Apatin.
 • 2009. Bazični seminar iz dermoskopije UDS Udruženje za dermoskopiju Srbije.
 • 2010. Napredni kurs iz dermoskopije UDS Udruženje za dermoskopiju Srbije.
 • 2011. Stručno usavršavanje iz oblasti opekotina,plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije u Vojnoj bolnici i bolnici George Gannimates u Atini kao i Klinici Artion, mentor Prof.Apostolos Mandrekas.
 • 2013. 8th BAPRAS Congress, IPRAS Academy for Aesthetic Surgery Training “The art of the face”.Budva,Crna Gora.
 • 2014. Promoitalia Workshop. Theorical and practical training on platinum collection, peel collection, tray life (prp), skin fill, meso cogs. Beograd,24.-25.05.14.
 • 2014. Aquafilling Induction Training and practical course Aquafilling Injection Techniques In Body Plastic Surgery.Belgrade,14.06.14.
 • 2016. Međunarodni kurs napredne dermoskopije u hotelu "Metropol palace" u Beogradu 04.06.2016
 • Bremen Germany May 11-13 2016 26th Conference of the European Wound Management Association and 10th Deutscher Wundkongress
 • ISAPS Dubai Course 16-17.11.2016 and 2nd Emirates Plastic Surgery Congres 18-19.11.2016
 • 2017. Amsterdam, Holandija, 3-5 Maj 2017. 27-ma konferencija EWMA, Evropsko udruženja za rane
 • 2017. Beograd, Srbija, 18-21. Maj 2017. Balkanski kongres hirurga plastičara "Three in one"
 • 2018. Beograd, Srbija, 15. April 2018. učešće na edukaciji pod pokroviteljstvom Allergan-a, hotel Hilton.
 • 2018. Instanbul, Turska, 21-24. Jun 2018. učešće na kongresu "10th Internation Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course" u organizaciji ISAPS-a.

NAUČNI I STRUČNI RADOVI:

Radove u časopisu indeksiranom u Current Contents-u (CC) ili Science Citation Index–u (SCI), možete pogledati ovde

UČEŠĆE NA KONGRESIMA:

 • 2005. Moskva Kongres onkoloških hirurga The results of reconstructive breast surgery 1997-2005 in Institute for Oncology and Radiology of Serbia, Dr Olivera Kosovac. Centar za opekotine plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS V. Rakić
 • 2007. maj,Turska ISAPS Mini Cours Kliničko patološke karakteristike Melanoma u periodu 1998-2006 u Centru za opekotine plastičnu I rekonstruktivnu hirurgiju, Beograd Ass.dr.M.Filipović dr N.Šulović-Dželatović,dr.V. Š.Rakić, dr.B.Ćertić, dr.M.Stožinić.
 • 2010. Svetski kongres Anti Aging Medicine i Regenerativne Biomedicinske tehnologije, Beograd.
 • 2012. I Kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem. Vesna Š.Rakić, 1.Komplikovane hronične rane kod intravenskih zavisnika;Vesna Š.Rakić,
 • 2012. TEN YEARS EXPERIENCE: Combined treatment of pressure ulcers the inevitable pathway, Goran Lazovic1, Milan Stojicic1, Vesna Rakic1, Clinical Centre of serbia (Belgrade, Serbia) EWMA Conference
 • 2013. Savremeni pristup u lečenju rana i ožiljaka. Srpsko udruženje za plastičnu,rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.
 • 2013. Savremeni stavovi i materijali u rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji dojke. Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.
 • 2013. Značaj algoritama u kliničkoj praksi plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.
 • 2013. III Workshop of Aestetic Breast Surgery-Mentor, Beograd.
 • 2013. Ten years' experience:combined treatment of pressure ulcers the inevitable pathway Lazovic G., Stojičić M., Rakić V., Petrović-Popović D. 8th BAPRAS Congress, Budva, Crna Gora.
 • 2014. Primena inovativnih proizvoda u oblasti estetske hirurgije Silhouette Soft; Puregraft System 250. SRBPRAS stručni sastanak. Beograd, 14.10.14
 • 2014. Naučni simpozijum o lečenju rana negativnim pritiskom, učesnik 18-19.09.14
 • 2014. II Kongres za lečenje hroničnih rana Beograd 24.-25.10.14. 1.Minimalna hirurgija za maksimalne godine;Vesna Rakić KC Srbije; 2.Doprinos savremenih obloga i VAC terapije u lečenju hroničnih rana u kućnim uslovima Vesna Rakić, Goran Lazović, Dragana Petrović Popović, KC Srbije; 3.Pilonidalni sinus kao hronična rana,Vesna Rakić KC Srbije.
 • 9 th April 2016.  Belgrade, Facial Wrincle treatment and Volume Conturing with a new generation of hyaluronic acid filler - Hyabell​+Lidocain​
 • 16th April 2016. Belgrade, Akreditovani program: Aquafiler filer najnovije generacije -Tehnika primene u plastičnoj,estetskoj i rekonstruktivnog hirurgiji​.
 • 22-24.04.2016. Sofia, Bulgaria, EACCME Third National Conference on innovations in the Plastic,Reconstructive and Aesthetic Surgery
 • 23th October 2016. Belgrade, Vistabel facial Workshop, Medical institute Allergan​
 • 9-10.12.2016. Beograd, III Kongres srpskog udruženja za lečenje rana sa međunarodnim učešćem. Hronične rane koje nastaju zbog ugradnje pejsmejkera dr Vesna Rakić “ESTETIKA RAKIĆ" Beograd, Dr. Dejan Vukajlović Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
 • 9-10. jun 2017. Srebrno jezero, učešće u Školi za lečenje rana
 • 2017. 8. Pomurski in 4 Mednarodni simpozij o kronični rani, Radenci - Predavač po pozivu

Posebna interesovanja: Psihologija i Etika u medicini.

2005. Objavila knjiguFibrilacija duše“ – istinite priče iz ordinacije.
2017. Objavljeno drugo izdanje knjige „ Fibrilacija duše“ – istinite priče iz ordinacije. Izdavač IP Signature Beograd
2018. Objavljena knjiga "Ekspertiza naruženja" - Beogradska skala naruženja. Izdavač IP Signature Beograd

Kao osoba: Smatra da je privilegija u životu kad neko radi posao koji voli. Pridaje veliki značaj detaljima koji su važni za uspeh u hirurgiji. Razvija timski rad. Razvija dobre kolegijalne odnose i veoma ceni svoje učitelje. Posvečena porodici i prijateljima. a

Adresa i Kontakt

== == == ==

Ordinacija ESTETIKA RAKIĆ - Ordinacija plastične hirurgije
Radno Vreme Radno vreme: od 11 do 19 časova
Google maps Nova adresa: Bjelanovićeva 1 (drugi sprat), Beograd, Vračar, Srbija
Google maps Stara adresa: Ustanička 10/2, Beograd, Voždovac, Srbija
Telefon Tel.: +381 64 152 49 22 - zakazivanje pregleda (radnim danom posle 11h)
Telefon WhatsApp, Viber: +381 64 152 49 22
E-mail E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

== == == ==

Preporuka za smeštaj: Hoteli u blizini ordinacije