Primena savremenih obloga za rane

Postoji veliki broj klasičnih preparata za tretman rana.To su rastvori za toaletu rane: Fiziološki rastvor, Rivanol, Povidon pena, Borna kiselina, Oktenisept, Kalijum permanganat i drugi. Za previjanje rana veoma dugo se koriste gaza i zavoj. U današnje vreme se smatraju zastarelim jer se lepe za ranu što izaziva bol, brzo upijaju tečnost iz rane i često je potrebno staviti više slojeva gaze kako bi rana bila zaštićena od prodora bakterija iz okoline.Tako zavoj postaje glomazan a za pacijenta nekonforan.

Savremene obloge za rane
Savremeni materijali za previjanje rana su tanki, konforni štite ranu od prodora bakterija, obezbeđuju ujednačenu vlažnost, temperaturu, odgovoarajuću pH vrednost. Sastoje se od neathezivnih materijala koji dobro upijaju sekret iz rane, ne dozvoljavaju njegovo izlivanje u okolinu, čine dobru barijeru između rane i okoline a pri tom propuštaju gasove/kiseonik/. Sve to je važno jer veliki broj bakterija opstaje u uslovima bez kiseonika a zavoj koji je vlažan, natopljen sekretom predstavlja izvor infekcije za okolinu pacijenta a takođe može olakšati prodor bakterija iz okoline - na ranu.

Obloge za rane se mogu koristiti kod svih vrsta rana ali je najčešća i najdelotvornija primena kod hroničnih rana. Zarastanje rane uz ove obloge je brže, jednostavnije i za pacijeta i za medicinsko osoblje. Iako je početna cena relativno visoka, previjanje savremenim oblogama smanjuje ukupne troškove lečenja. Stalno održavanje vlažnosti rane je neophodan uslov za zarastanje. Svi fizički i hemijski procesi u rani se odvijaju uz pomoć enzima koji su aktivni samo u vlažnoj sredini.

To se odnosi prvenstveno za aktivnost proteaza, koje su izuzetno aktivne u drugoj – inflamatornoj fazi zarastanja, u kojoj dominira čišćenje rane. Takođe i faktori rasta, koji se u rani pojavljuju odmah posle povrede, ne mogu delovati u suvoj sredini. Pored vlažnosti u rani mora uvek biti ujednačena temperatura, jer kada se rana ohladi, usporavaju se procesi i faze zarastanja rane (aktivnost enzima se prekida, prestaje mitoza fibroblasta, zaustavlja se angioneogeneza …). Takođe i regulacija acidobazne ravnoteže u rani je veoma značajna za normalni tok zarastanja.

Čišćenje rane

Čišćenje same rane i njene okoline pri zameni obloga je uvijek potrebno, jer se time odstranjuje deo eksudata i nekroze iz rane, a koje nisu bile upijene oblogom. Postoji uverenje da se rana najbolje čisti hidrogen ili nekim  agresivnim antisepticima, ili pak, rastvorima za čišćenje u koje su dodati i antibiotici. Poznato je da je hidrogen toksičan za fibroblaste, a takođe i da su neki antiseptici izuzetno toksični za mlade ćelije u rani. Ni antibiotici ne mogu lokalno ispoljiti antibaktericidnu aktivnost, već naprotiv mogu djelovati samo toksično ili uzrokovati rezistenciju bakterija na te antibiotike. Zato, antibiotici ukoliko su potrebni, primenjuju se samo sistemski.

Kako treba ranu čistiti u toku previjanja? Preporučuje se ispiranje rane i njene okoline pijaćom vodom što se najjednostavnije postiže kupanjem pacijenta.Takođe, rana se može oprati i fizološkim rastvorom koji je zagrejan. Po ispiranju rane potrebno je kožu u okolini osušiti i zaštiti odgovarajućom kremom ili mastima, koje štite kožu od maceracije i održavaju njenu elastičnost.

Izbor materijala za lečenje rana

Šta ćemo odabrati, zavisi od tipa rane i stepena oštećenja tkiva. Izbor svakako treba prepustiti hirurgu plastičaru koji se bavi ranama.Proizvođači su sledili zahteve stručnjaka i danas se na tržištu nalazi čitava paleta savremenih obloga za zarastanje i lečenje rana. Obloge su podeljene na primarne i sekundarne. Primarne su one koje su u neposrednom kontaktu s površinom rane, a sekundarne imaju ulogu držanja primarne obloge na pravom mjestu, a istovremeno štite površinu rane od uticaja spoljne sredine. Danas je sve više obloga koje imaju istovremeno ulogu primarne i sekundarne obloge. Primena ovih obloga je jednostavna, laka i brza i nisu potrebni dodatni zavojni materijali jer se lako pričvršćuje na površinu rane.

  1. Poliuretanski filmovi
  2. Hidrokoloidi
  3. Poliuretanska pena
  4. Hidrokapilarne obloge
  5. Hidrogel
  6. Alginati
  7. Neljepljive kontaktne mrežice
  8. Obloge s dodacima
  9. Obloge s mekanim silikonom
  10. Resorptivne terapeutske obloge

Adresa i Kontakt

== == == ==

Ordinacija ESTETIKA RAKIĆ - Ordinacija plastične hirurgije
Radno Vreme Radno vreme: od 11 do 19 časova
Google maps Nova adresa: Bjelanovićeva 1 (drugi sprat), Beograd, Vračar, Srbija
Google maps Stara adresa: Ustanička 10/2, Beograd, Voždovac, Srbija
Telefon Tel.: +381 64 152 49 22 - zakazivanje pregleda (radnim danom posle 11h)
Telefon WhatsApp, Viber: +381 64 152 49 22
E-mail E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

== == == ==

Preporuka za smeštaj: Hoteli u blizini ordinacije